Glas Vintage

Vintage Glas ser alla olika ut och har olika storlek och höjd. De är ofta tunnare än moderna glas. Finns i  mindre antal, både till vin, öl och vatten.


Copyright © All Rights Reserved